21.06.20

Pampāļu baznīca

                                                               (1930.gada foto)
                                                   (Foto no Ināras Šteinbergas kolekcijas)
                                                               (2019.gada foto)
                                                               (2020.gada foto)

Pirmā Pampāļu koka baznīca sabrukusi un 1837.gadā likti pamati jaunai baznīcai. Jaunā Pampāļu luterāņu baznīca iesvētīta 1839.gada 27.augustā. Tajā bijušas 600 sēdvietas. Baznīca būvēta par barona Ludviga fon Štiglica līdzekļiem. Viņš dāvinājis arī zvanu. Virs galvenās ieejas vēl tagad  atrodas Štiglicu dzimtas ģerbonis. Ērģeles darinājis Johans Kristīns, bet 1856.gadā tās nomainītas pret Kārļa Hermaņa būvētu instrumentu. Pirms kara baznīcā kalpojis mācītājs Ernests Īlens (1905-1941), kurš ar visu ģimeni izvests uz Sibīriju un tur gājis bojā.  Otrā Pasaules kara laikā tā stipri cietusi. Pēc kara, laikā no 1950. gada līdz 1990. gadam baznīcas ēkā atradušās kolhoza “Sarkanais strēlnieks”, vēlāk Sia "Pampāļi" mehāniskās darbnīcas. Draudzei baznīca atdota 1990. gadā. (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”)

Adrese: Saldus novads, Pampāļu pagasts, Pampāļi, Rūpniecības iela 4a