07.06.20

Grīnfeldes muiža (Abgunstes-Grīnfeldes muiža, Grienpeltes muiža, Grünfeld) Zaļenieku pagastā

                                                              (2019.gada foto)

Muiža atradās netālu no Abgunstes un Zaļenieku muižām. Mūsdienās nekas daudz vairs nav saglabājies no muižas laikiem.

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts