07.06.20

Intumuiža (Intu muiža, Intes muiža, Inte) Amatas pagastā


                                                             (2019.gada foto)

Neliela muiža tagadējā Amatas pagastā. Izskatās, ka no muižas laikiem nekas nav saglabājies.

Adrese: Amatas novads, Amatas pagasts