26.05.20

Zosēnu skola (Pētera skola)


                                                                   (2012.gada foto)
                                                                  (2019.gada foto)
                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


Eurika.lv internetā raksta par nodomiem attiecībā uz Zosēnu skolu. Ne rakstā, ne pie tā nav minēts gads, kad raksts tapis. Šobrīt skola stāv tukšā, kā stāvējusi jau kopš 1978.gada. Raksts ir sekojošs: “Fonds “Eurika” ir iecerējis izveidot jauno talantu internātu – Indigo bērnu skolu un jaunrades centru "Saules Bērni", pilnībā renovējot bijušās skolas ēku Zosēnu pagastā. Zosēnu skolas ēka ir celta 1930. gadā, bet 1978. gadā skola tiek slēgta un kopš tā laika mācības tur vairs nenotiek. Jaunrades centra izveidei nepieciešamos līdzekļus fonds plāno piesaistīt izdodot mācību grāmatu un burtnīcu sērijas. Ikviens var atbalstīt Indigo skolas ieceri, pastāstot par to saviem draugiem un paziņām, iegādājoties mūsu grāmatas un burtnīcas, kā arī jebkurā citā sev piemērotā veidā.”


“Latvija Amerikā” 1995.gadā kādā rakstā raksta: “Esmu pie tautskolotāja un dzejnieka Ceriņu Pētera kapa. Viņa vārds dots Pētera skolai  Zosēnos. Te pirmo pamudinājumu dzejot guvis ganu zēns Kārlis Skalbe. Ar P.Ceriņa vārdu saistīts kāds izcils notikums Jaunpiebalgas kultūras dzīvē — 1885. gada vasarā viņš noorganizēja  Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta braucienu uz Igauniju un Somiju. Diemžēl toreiz tādu apkārtbraukāšanu pagastā nosodīja, dziedātājus izsmēja, un visas četras dubultkvarteta  sieviešu balsu dziedātājas, zaudējušas godīgu meitu slavu, mūžu nodzīvoja neprecētas.

Adrese: Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts