26.05.20

Ozolnieku pagasta nams

                                                   (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)

Uzcelts 1939.gadā. Tagad ēkā Ozolnieku tautas nams.
1939.gada “Pagasta dzīve” raksta: “Pie ērta pagasta nama Ozolnieku pagasts tagad tiek pirmo reizi savā pastāvēšanas laikā. Pirmskara gados pagasta valde līdz ar skolu atradās bijušajā muižas krogū. Kara gados ēka nopostīta un beigās nodedzināta līdz pamatam. Pagasta stāvoklis pēckara gados grūts, jo karā pagastā cietuši 80-90% ēku. Saimniecību atjaunošana prasīja lielus līdzekļus un pūles. Vispirms pagasta pašvaldība uzcēla jaunu 4-klašu pamatskolu ar saimniecības ēkām. Pēc tam pilnīgi pārbūvēja 6-klašu pamatskolu. Pagasta valde  sākumā apmierinājās ar telpām galīgi nolietotā, neremontējamā bijušās nespējnieku patversmes ēkā. Beidzot arī še stāvoklis uzlabojās. Pagasta pašvaldība 1928. gadā saņēma no Valsts zemes fonda sešus kilometrus no Jelgavas veco Unkas krogu ar zemi. Ēku pagasts nojauca un uzcēla jaunu saimniecības ēku. Tālākais darbs bija materiālu un līdzekļu sagādāšana pagasta nama jaunbūvei. Pēc arh. A. Raistera izgatavotā projekta 1937. gada 1. augustā uzsāka pagasta nama jaunbūves darbus; tanī pat gadā pabeidza ēkas pusbūvi. Otro pusbūvi pabeidza līdz 1938. gada decembrim, bet š. g. 1. jūnijā būvdarbi, ieskaitot arī krāsošanas darbus, pabeigti galīgi. Jaunbūve izmaksāja pavisam Ls 137.785,99, no kuriem Ls 100.000 — piešķirts aizņēmums, ar Ls 17.000,— jaunbūvē piedalās vietējās organizācijas, par Ls 11.422,— izpildīti darbi klaušu kārtā, bet pārējos līdzekļus pagasta pašvaldība sagādājusi budžeta kārtā.
Pagasta nams ir divstāvu ēka ar jumta izbūvi. Namā ierīkota centrālā apkure, kanalizācija ar ūdensvadu un elektriskā instalācija. Telpu iedalījums šāds: Pirmā stāvā — pagasta vecākā kabinets, kanceleja, sēžu zāle, uzgaidāmā istaba ar bibliotēku un lasāmgaldu, valdes brokasta istaba, arhīva un seifa telpas, 2 aresta telpas, sekretāra 3 istabu dzīvoklis ar virtuvi un verandu, kalpones istaba, maizes ceplis, kārtībnieka 2 istabu dzīvoklis ar virtuvi, garderobi, kungu un dāmu istabas.  Otrā stāvā — sekretāra palīga 2 istabu dzīvoklis ar virtuvi, kancelejas ierēdņa vienistabas dzīvoklis ar virtuvi, skatuve ar 2 aktieru istabām, sarīkojumu zāle 300 personām, zāles priekštelpa, bufetes telpa ar virtuvi un istabu, biedrību istaba un balkons. Jumta izbūvē  aizsargu mītne ar 3 istabām un noliktavu, kino kameras telpas, balkons pie izrīkojuma zāles un dekorāciju noliktava. Bez tam, virs jumta uzcelts skatu tornis. Jauno pagasta namu iesvētīja š. g. 9. jūlijā. Svinības ievadīja Pašvaldības departamenta vicedirektors G. Caucis. Atklāšanas runā viņš cildināja pagasta sabiedrības rosību un vienprātību jaunbūves darbā, sevišķi atzīmējot vietējo organizāciju atsaucību un materiālu atbalstu pie pagasta nama būves. Kā Lauku pašvaldību fonda pārvaldes priekšsēdētājs G. Caucis paziņoja, ka ar lekšlietu ministra kunga piekrišanu fonds dāvina pagasta nama parauga iekārtu sešām istabām, kas bija izstādīta 1937. gada Zemgales izstādē. Mēbeles darinātas masivā ozolā pēc mākslinieka J. Bīnes meta. Paraugiekārta jau novietota jaunceltajā pagasta namā. Svinībās vēl piedalījās Jelgavas apriņķa revidents Ulmanis, Latvijas lauksaimniecības kameras pārstāvis, biedrību nodaļas vadītājs Bušs, Jelgavas pilsētas valdes pārstāvis Bendrups; sveicienus un dāvanu — rakstāmgalda piederumus — no Latvijas sekretāru biedrības nesa Jelgavas nodaļas priekšnieks Cālers. Bez tam svinībās piedalījās kuplā skaitā apkārtējo pagastu vecākie, iestāžu un organizāciju pārstāvji.”

Adrese: Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Rīgas iela 23