26.05.20

Zosēnu muiža (Kroņa Zosēnu muiža, Zosēna muiža, Sohsenhof)


                                                             (2019.gada foto)

Tā vienmēr bijusi kroņa jeb valsts muiža.

Adrese: Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts, Zosēni