01.05.20

Ēķina muiža (Eiķina muiža, Brosemoise, Heidenenshof)

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Aptuveni 2 km no uz dienvidiem no Burtnieku ciema, Valmieras ceļa kreisajā pusē atrodas Ēķina muiža. Senais muižas nosaukums ir Brosemoise, kur lībiešu vārds moise rāda, ka muižа iekopta agrākajā lībju kunga sētas vietā. No­stāsts vēsta, ka kņazs Grigorijs Potjomkins, Katrīnas Lielās favo­rīts, te izveidojis "Mazo Рēterhofu", kur рārgulēt carienei. Valdnieces sagaidīšanā no apkārtnes saaicinātas skaistas meite­nes baltās kleitās, kas ziediem rokās stāvējušas no Ausmas kroga līdz muižai , рēс cita nostāsta - no Burtnieku muižas līdz Ēķinmuižai. Tas carienei ļoti paticis, un viņа izteikusi vēlēšanos, lai tur, kur stāvējušas meitenes, tiktu iestādītas liepas. Burtnieku barons Šrēders tajā pašā naktī to realizējis. Vēl tagad muižā ved divas alejas - viena liepu, otra ozolu. Pret mājas verandu kādreiz esot audzis pat Katrīnas stādīts bērzs. Bet bērza koka krēsls, kurā sēdējusi ķeizariene, рēс tam nonācis saiešanas namā.

Heidenena vārds muižai ticis no Heidenenu dzimtas, kura te saimniekojusi 16. un 17.gadsimtā. Visvairāk šajā dzimtā izcēlies Didriķis Heidenens, kurš 1685.gadā samaksāja baznīcai sodu par otras sievas turēšanu.

Te līdz 1994. gadam atradusies aptieka, kas minēta jau 1906. gadā izdotajā konversācijas vārdnīсā (Arnis Vīksna gan raksta, ka Burtnieku aptieka dibināta 1892. gadā, strādājusi līdz 1903. gadam, atjaunota 1922. gadā). Dīķа augšgalā bija līkloču kanāli, kas izveidoja 4 saliņas. No saliņas uz saliņu veda tiltiņi ar nemizotu bērzu margām. Vietā, no kuras visskaistā­kais skats uz dīķi, bijis balts apaļš paviljons. Ēķina muižā 1914. un no 1918. līdz 1930. gadam darbojusies skola. Par nopelniem atbrīvošanas karā muižiņa ar parku piešķirta
pharm. K. Vinkleram

Ēķina muižas pusgraudnieka ģimenē Lieplejās, tikpat kā blakus aptiekai, pirtī dzimis izglītības darbinieks Мārtiņš Celms (1888-1972, Ņujorkā, ASV), рārapbedīts Rīgā, I Mežа kapos. Viņš ir vairāku matemātikas māсību grāmatu autors, kas rakstītas gan Latvijā, gan trimdā. Lieplejās 1996. gadā atklāja piemiņas plāksni. Tieši Liepleju mājās esot bijusi ķeizarienes Katrīnas naktsmītnes vieta.

Adrese: Burtnieku novads, Burtnieku pagasts