19.04.20

Sniķeres aizsargu nams

                                                             (1938.gada foto)                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tam pamatakmens likts 1937.gadā, bet ēka uzcelta 1938.gadā. 1938.gada18.jūlija “Zemgales balss” raksta: “Liela svētku diena vakar bija Sniķeres pagastam un visai Jelgavas aizsargu saimei: tālajā pierobežā iesvētīja jaunuzcelto Sni ķeres aizsargu namu. Tas ir viens no glītākiem un modernākiem aizsargu namiem Zemgalē un liels ieguvums apkārtnes kultūras dzīvei. Svētku dienā pie jaunā nama bija celti valsts karogiem greznoti goda vārti. Aizsargu, aizsardžu un mazpulku goda ierinda pie viņiem sagaidīja ierodamies aug stu viesi — aizsargu priekšnieku pulkv. K. Praulu līdz ar 16. Jelgavas aizsargu pulka komandieri, apriņķa priekšnieku A. Ausmani un tā adjutantu O. Bergmani. Atbraukušos apsveica Sniķeres aizsargu nodaļas priekšnieks A. Kļava. Aizsardžu pulciņa priekšniece L. Hofmane pulkv. K. Praulam pasniedza ziedus. Līdzīgu velti saņēma arī pulka komandieris A. Ausmanis. Nodaļas priekšnieks A. Kļava nodeva aizsargu priekšniekam jaunā nama atslēgas. Namu atslēgdams, plkv. K. Prauls teica skaistus vārdus par aizsargu lielo nozīmi latvju sabiedriskajā dzīves risināšanā: « Aizsargi ir tie, kas vienmēr dod, bet neprasa atalgo jumu, jo lielākā balva viņiem ir dzimtenes mīlestība. " Tad nama priekšā sākās iesvētī šanas akts, ko vadīja Sniķeres draudzes mācītājs J. Kundziņš.  Aktā dziedāja arī viņa uzrakstītās dziesmas.  «Mīlestības tikums aizsargos arvienu stāvējis augstu," teica mācītājs. « Mīlestība uz Dievu, tēviju un līdzcilvēkiem devusi viņiem spēku kļūt pie raženiem sasniegumiem. " 3. bataljona adjutants T. Rudzroga pavēstīja svētku viesiem par nama būves gaitu. Nams ir glīta divstāvu mūra celtne. Tanī atrodas zāle ar skatuvi un 240 sēdvietām. Būve uzcelta gada laikā. Līdzekļu gādāšanā vislielākā atzinība pienākas nodaļas priekšniekam J. Kļavam. Ar aizsardžu pulciņa līdzdalību sagatavoti vairāki sarīkojumi. Kupli ienākuši sabiedrības ziedojumi. Savu pabalstu — 3000 ls — sniedzis arī Kultūras fonds. Nams izmaksājis ap 29.000 ls. Aizsargu priekšnieks plkv. K. Prauls plašākā runā apskatīja aizsargu darbu un cildenos panākumus Latvijas saimnieciskās un garīgās dzīves izkopšanā. Aizsargi bijuši gaismas nesēji vistālākos dzimtenes stūrīšos, par ko tos neaizmirsīs sabiedrība. Aktam sekoja kopējs mielasts un vakarā teātra izrāde « Kas tie tādi, kas dziedāja" 8. rotas kom. A. Hofmaņa vadībā. Sniķeres aizsargu svinības bija pulcinājušas vairākus simtus ļaužu.”
Mūsdienās (2020.gadā) te ir tikai drupu kaudze un ieejas kolonnas. Cik esmu noskaidrojusi no vietējiem iedzīvotājiem,  šajā ēkā pēc 2.pasaules kara ir darbojies klubs, bibliotēka, notikušas balles un dažādi pulciņi. Vismaz līdz 1978.gadam tur vēl viss noticis. Tikai nav skaidrs, kas ar ēku noticis vēlāk. Tā vienkārši ņēma un sabruka?

Adrese: Auces novads, Bēnes pagasts, Vecsniķere