26.04.20

Rundāles pienotava

                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā likvidēta 1956.gadā vienlaicīgi ar Vecsaules pienotavu. Ēka pamesta un neapsaimniekota.
1935.gada laikrakstā “Rīts” aprakstīta kāda vīra traka uzvedība: “Mežotnes pag. Mēkumu mājās dzīvojošais Jānis Berģis Rundāles pag. Auziņu mājās bērēs uztaisījis „kārtīgu dūšu", pēc kam aizgājis uz Lakstu mājām, kur noprasījis vai esot ierīkota gāzu paslēptuve. Kad māju saimniece teikusi, ka tādas nav, viņš draudējis nosist Jāni Skani un tā veco tēvu. Pēc tam Berģis Rundāles muižā ieradies tilta strādnieku dzīvoklī un ar dūri pa galvu iesitis Dementijam Filipovam. Ar lāpstu piedraudējis arī citiem strādniekiem. Berģi tilta strādnieki sasējuši, bet kamēr meklējuši policiju, viņš atraisījies un aizbēdzis. Vēl Rundāles muižā viņš iegājis A. Jātnieka dzīvoklī, kur saplēsis traukus, izsitis logus, istabas stūrī sadzinis sievietes un tās draudējis nosist. Pie Rundāles pienotavas Berģis uzbrucis piena vedējiem un sasitis piena traukus. Beidzot dauzoņa savaldīts un ievietots kādā telpā dzēruma izgulēšanai. Pagasta policijas kārtībniekam Berģis paskaidrojis, ka viņš dzērumā iedomājies, ka esot Abesīnijā un karojot, kādēļ arī pastrādājis minētos noziegumus. Apriņķa priekšnieks Berģi sodījis ar 100 ls vai 6 nedēļām cietumā.”

Adrese: Bauskas novads, Rundāles pagasts, Vecrundāle