26.04.20

Pilsblīdenes muižas brūzis

                                                                (2011.gada foto)                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                 (Ēka senāk)

Ceļā no Blīdenes uz Pilsblīdenes muižu ceļa malā atrodas grandiozas akmens ēkas mūri. Ilgus gadus tie bija ieauguši brikšņos un no ceļa tik tikko bija saskatāmi. Šogad (2020.) drupas ir attīrītas no apauguma un tās ir redzamas visā savā godībā. Bijusi skaista ēka. Te bijis gan muižas brūzis, gan vēlāk pasta nodaļa un manufaktūras veikals.

Adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts