30.04.20

Burtnieku baznīca

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                              (1930-to gadu foto)

Laikā no 1283. līdz 1287. gadam  ordeņa mestrs Villekins fon Endorps un Rīgas arhibīskaps Johans I dibinā ja baznīcas Cēsīs, Valmierā, Trikātā, kā arī baznīcu pie Burtnieku pils. 1314.gadā  minēts pirmais draudzes mācītājs, Burtnieku baznīca nosaukta svētās Marijas vārdā. 1654.gadā baznīca nodega, bet 1669.gadā tā atkal pilnīgi atjaunota un ieguvusi arī jaunu torni. Patreizējā baznīca celta 1688.gadā gotiskā stilā. 1863.gadā tornī iespērīs zibens un tas pilnīgi nodedzis,  taču līdz 1866.gada rudenim atkal atjaunots un 1867.gada 30. jūlijā no jauna iesvētīts. 1746.gada 26. februārī nodegusi mācītāja māja līdz ar visu draudzes arhīvu. Baznīcā līdz pat 1773. gadam apglabā mirušos augstmaņus. No draudzes mācītājiem ievērojamākie ir bijuši J. H. Guleke (miris 18l7.), kas atstāj rūpīgi uzrakstītu draudzes hroniku, un V. F. Parrots (miris 1872.). Baznīca atrodas Burtnieku ezera malā, un skats uz to no daudz vietām, arī no pils parka ir ļoti jauks. (“Brīvā zeme”, 1936)
1963.gadā okupācijas vara baznīcu slēdza. Pēc tam tajā bijusi  iekārtota labības noliktava.  Astoņdesmito gadu beigās Burtnieku baznīca bija izlaupīta, izpostīta un viss ēku komplekss ieaudzis krūmos. 1988. un 1989.gada presē parādās raksti par dažādiem pasākumiem, kuros tiek vākti līdzekļi Burtnieku baznīcas kompleksa atajunošanai – izsoles, konceri, ziedojumi, talkas.
Tobrīd 26 gadus baznīca bija bijusi pamesta. Tās restaurācija sakās līdz ar draudzes atjaunošanu, un viss vēl nav padarīts, tāpēc Burtniekos rēķina, ka restaurācija rit jau 30 gadus. Visilgāk atjaunota kancele, altāris un altāra telpa. 1988. un 1989.gada presē parādās raksti par dažādiem pasākumiem, kuros tiek vākti līdzekļi Burtnieku baznīcas kompleksa atajunošanai – izsoles, konceri, ziedojumi, talkas.
Kancelei trūka daudz detaļu, un vienīgā liecība par to, kāda tā varēja izskatīties, bija 6x9cm neliela fotogrāfija. Pēc atjaunošanas darbu paveikšanas atradās vēl viens foto, kur kancele redzama no otras puses, vajadzējis izdarīt nelielu labojumu, bet viss lielākoties atbildis tam, kā bijis agrāk. Savukārt daļa no altāra bija pārvesta uz Rundāli, daļa detaļu glabājās baznīcā, un tās visas bija ļoti sliktā stāvoklī. (no lsm.lv 2019.gadā)

Adrese: Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Mācītājmuiža