25.04.20

Kalna Kaibēni

                                           (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1929. gadā nodibinātais brāļu Reiņa (1839 – 1920) un Matīsa (1848 – 1926) Kaudzīšu piemiņas muzejs vienlaikus ir vecākais memoriālais muzejs Latvijā un 19.gadsimta  60.-70. gadu skolu vēstures piemineklis.

 ,,Kalna Kaibēnos” Kaudzītes uzrakstīja romānu "Mērnieku laiki" un gandrīz visas pārējās no savām apmēram pussimts grāmatām, izloloja daudzu sabiedrisko pasākumu ieceres un pirmajos 14 sava garā skolotāju darba mūža gados mācīja 1229 skolēnus.

No 1868. līdz 1882. gadam ,,Kalna Kaibēnos” atradās pagastskola. Matīss Kaudzīte bija tās skolotājs, Reinis – skolotāja palīgs. Vēlāk skola kļuva par šauru un tāpēc paši saviem spēkiem izloloja jaunu skolu, paši vadīja celtniecības darbus. Kad jaunā skola, kuru nosauca par Ogrēnu skolu, bija gatava, “Kalna Kaibēnus” Kaudzītes nopirka savām vajadzībām.

Adrese: Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Kalna Kaibēni