25.04.20

Pastendes baronu Hānu kapliča


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Paula Rudzīša foto)

Izlaupīta pēc Otrā pasaules kara. Mūsdienās kapliča iežogota, jo tās konstrukcijas kļuvušas nedrošas. Laikam atjaunot neviens nedomā.

1986.gada Talsu laikrakstā “Padomju karogs” kāda lasītāja vēstule un redakcijas piebilde: «Esmu redzējis vairākas pussagruvušas, krūmos ieaugušas baronu kapličas, laika un cilvēku skartus kapus. Tomēr Pastendē ieraudzītais ļoti satrauca. Ne tikai nopostītās kapličas drupas. Viss pārvērsts par sabiedrisko brīvdabas tualeti un izgāztuvi. Tas nav naids pret sen mirušajiem baroniem. Tas ir pašmāju barbarisms. Kolhoza «Draudzība» ļaudīm tas godu nedara».  Ko piebilst? Sarunā kolhoza priekšsēdētājs V. Cepurnieks  stāstīja par ieceri uzbūvēt kapliču kādreizējā parka teritorijā,  tajā pašā vietā, par kuru runāts šajā vēstulē. Vēl nav skaidrs, kad šo ciematam tik vajadzīgo ēku uzcels. Bet vai līdz tam te, pašā ciemata centrā, paliks patvaļīgi veidota izgāztuve? Šaubos, vai Pastendē neviens neredzēja, kas te izgāza vezumu stikla burku.”

Adrese:Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende