11.04.20

Jumurdas muiža (Jummerdehn)

Seno laiku attēls                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                           (Fotografēts 2012.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Jau 1523.gadā Jumurdas muiža bija Reinholda Tīzenhauzena īpašums. Zviedru laikā-17.gadsimtā, 18.gadsimta sākumā-Tīzenhauzeni muižu zaudēja, bet 1736.gadā dzimtas īpašumu atguva Tīzenhauzenu atvase Margareta Šarlote fon Ermes (dzimusi Tīzenhauzena). Vēlāk muižu mantoja viņas dēli.1784.gadā to nopirka Rīgas vecākais Ādams Henrihs fon Grote.1852.gadā Eduards fon Tranzē atpirka Jumurdas muižu savam vecākajam dēlam Alvilam fon Tranzē. Kungu māju celta drīz pēc 1856. gadā, kad muiža nonāca Alvila fon Tranzē īpašumā. No 1872.-1874.g.par Jumurdas muižas pārvaldnieku un mežkungu strādājis dzejnieks Andrejs Pumpurs.

Jumurdas pils ir viens no visagrīnākajiem Latvijas historisma piļu arhitektūras piemēriem, fasādēs izmantots neapmestu ķieģeļu un apmestu detaļu pretnostatījums. Ēkas ārējā plānojumā villu arhitektūras kompozīcijas principi apvienoti ar angļu neogotikai raksturīgo torni. Projekta autors diemžēl nav zināms, bet būvdarbus vadīja lībiešu būvmeistars Mārcis Sārums. 1905. gadā pils tika nopostīta. Pils atjaunota 1907. gadā. Pēc Pirmā pasaules kara muižā apmetušies bezpajumtnieki. Vēlāk pirmajā stāvā ierīkota pienotava, bet kopš 1929. gada Jumurdas pamatskola. Pašlaik pilī atrodas Jumurdas pagasta padome un Jumurdas attīstības fonds.

“Iekšlietu ministrijas vēstnesis” 1927.gadā raksta par skolas iekārtošanu pilī: “Jumurdas pagastam dažus gadus atpakaļ piešķīra muižas pili pamatskolas ierīkošanai, bet pagasts vēl līdz šim nav pilī skolu ierīkojis, kas nemaz nebūtu grūti, jo pils celta ar koridoru sistēmu un tai vajadzētu tikai nelielu pārbūvi. Pagasta nolaidības dēļ pils draudot aiziet bojā, jo no lietus un sniega sapuvušas si jas un dažas telpās iebrukuši griesti, jo jumts nav laikā izlabots, kaut gan vajadzīgais materiāls bijis piegādāts un arī tās pašas nolaidības dēļ sapuvis. Tāpēc skola arvien vēl mitinoties vecā, pirms 50 gadiem celtā koka mājā, kura tagad nonākusi nelietojamā stāvoklī, kāpēc skolas ārsts jau vairākkārt aizrādījis pagastam, ka skolnieku veselība esot lielā mērā apdraudēta. Tā kā ne ārsta, ne tautskolu inspektora aizrādījumi neesot līdzējuši, skolu virsvalde lūdz pašvaldības departamentu piespiest Jumurdas pagastu tiktāl sakārtot pili, lai oktobrī tur varētu pārvietot pagasta skolu, bet pretējā gadījumā nodot vainīgās amatpersonas tiesai. Pašvaldības departaments pieprasījis no Cēsu apriņķa valdes paskaidrojumus un uzdevis tai spert visstingrākos soļus lietas nokārtošanai.”

Adrese: Ērgļu novads, Jumurdas pagasts, Jumurda