12.04.20

Pograničas muiža (Pogranicze)                                   
                 
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Bauskas dzīve” 2000.gada 25.augustā raksta: “Gailīšu pagasta dienvidu daļā, pie pašas Lietuvas robežas, atrodas apdzīvota vieta Pograniča. Vietvārds nepārprotami liecina – te ir kāda saistība ar pierobežu. Nevērīga ceļotāja skatam viegli var paslīdēt garām šķietami necilais, vecu koku ieskautais zemes stūrītis. Un kāds tur brīnums, jo laiks ir darījis savu. Tikai veci ļaudis atceras, kā reiz šeit cēli slējusies Pograničas muiža. Kolhoza laikos muižas apkārtne un ēkas pielāgotas kolektīvās saimniekošanas vajadzībām. Vecajos zirgu staļļos savulaik ierīkota teļu ferma, no kuras palikušas tikai drupas. Paplašināta muižas kalpu māja un tajā ierīkoti dzīvokļi. Laikmetīgās pārmaiņas tomēr nav spējušas dzēst Pograničas apkārtnē jaušamo pagātnes elpu. Šeit atrodama veca kapsēta, muižas parks, saglabājies arī muižas šķūnis, pagrabs. Dzidra Valta uz Pograničas kalpu māju pārcēlusies dzīvot septiņu gadu vecumā. «Esmu dzimusi tepat netālu – Pograničas pusē, pie pašas Lietuvas robežas. Nekur prom nav gribējies doties, jo man šeit patīk. Te ir ļoti skaista vieta,» bilst Dz. Valta. Viņa atceras tos laikus, kad māte strādājusi muižā par dienestmeitu, bet krusttēvs, mātes brālis, par muižas dārznieku.

1922.gada “Zemkopis” raksta: “Pograničas muižas īpašniece baronese Frank iesniegusi Latvijas valdībai zaudējumu vērtību par 460,291 r. ost naudā, ko Lietavas valdība izdarījusi, paņemot dažādas mantas pie robežu novilkšanas.”

Adrese: Bauskas novads, Gailīšu pagasts, Pograniča