10.03.20

Ruckas ūdensdzirnavas Stalbes pagastā


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)


Ruckas muižai piederošas ūdensdzirnavas.

1944.gada “Tālavietis” raksta, ka “melderis Roberts Ziemelis no Rozulas pagasta Ruckas dzirnavām sodīts ar RM (reihsmarkām) 500 par to, ka tas februāra mēnesī 1943. gadā no lauksaimniekiem pievesto labību nav ievedis dzirnavu malšanas grāmatā un arī malšanas kartē.”

Adrese: Pārgaujas novads, Stalbes pagasts