11.03.20

Dzērumu muiža (Misshof)                                                 (Fotografēts 2019. un 2020.gadā)

Padomju okupācijas gados te izveidojusies vasarnīcu kolonija. Mūsdienās joprojām teritorija kā mazdārziņi – māja pie mājas, būdiņa pie būdiņas, ielu vietā tikai šauras un kārtībā neuzturētas brauktuves. No muižas laikiem nekas nav saskatāms un liekas, ka arī nav.

Adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Dzērumi