10.03.20

Zorģu muiža (Klein-Sorgen)                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Padomju okupācijas gados muižas vietā izveidojās Imanta Sudmaļa kolhoza ciemats. Šajos gados viss zudis. Palikušas tikai pāris saimniecības ēkas kritiskā stāvoklī.

Adrese: Iecavas novads, Zorģi