24.03.20

Jāņkalnu muiža (Jāņkalna muiža, Jāņukalna muiža, Johannisfeld)


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Ivetas Ščerbačas foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pepermuiža un Jāņkalna muiža (vietām minēta arī kā pusmuiža) Latvijas 1930-to gadu izdevumos minētas sakartā ar dolomītu atradnēm.  Ap Jāņukalna muižu dolomīti atrodami zem 2,00—0,75 m, vietām pat tikai zem 0,60 m biezas kvartāras segas. Mūsdienās apkārtnē redzamas saglabājušās pāris saimniecības ēkas.

Adrese: Ropažu novads, Ropaži