24.03.20

Tomes baznīca

                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmā Tomes baznīca celta jau pirms 1644. gada pie Tomes muižas. Koka ēkas vietā 1907.-1908. gadā uzcēla mūra baznīcu par barona Šilinga naudu. Gadsimtu gaitā degusi, sagrauta, saspridzināta.
1938.gada “Latvijas kareivis” raksta:  1916. g. Tomes baznīcu sagrāvuši krievi, domādami tanī esam vācu novērošanas punktu. Skaitā mazā draudze — ap 250 locekļu — 1922. g. ar lielu enerģiju ķērusies pie baznīcas atjaunošanas un 10 gadu laikā uzcēlusi jaunu torni un altāri ar mākslinieka Grundes altāra gleznu. Tagad baznīca ar baltajām sienām,  brūnajiem logu un durvju ierāmējumiem un glīto iekšieni atstāj patīkamu iespaidu.”
1956. gadā baznīca nojaukta pavisam, no mūriem uzcēla kolhoza vistu fermu. Ilgus gadus tikai apsūnojušais uzkalniņš starp Tomes skolu un kapsētu liecināja, ka tur reiz bijis dievnams.
2003. gadā uzcelta jauna baznīca tās vēsturiskajā vietā. Projekta autore I. Romanovska. Lielu darbu un savus līdzekļus celtniecībai devusi Briežu ģimene no ASV. Hermīnes Briedes tēvs bijis Latvijas pirmās brīvvalsts laika Tomes luterāņu draudzes priekšnieks. Viņa meita palīdzējusi  baznīcu uzcelt kā pieminekli savam tēvam. Par ziedojumiem jāpateicas ASV Floridas draudzei, Floridas latviešu biedrībai, Kārlim Veckaktiņam no Minesotas, Latvijas konsistorijai u.c.  Altārgleznu 1932. gadā gleznojis A. Grunde, vitrāžas dievnamā veidojusi māksliniece Ilona Dombrovska. Te skan arī ērģeļu mūzika. Ērģeles dāvināja luterāņu draudze  no Zviedrijas.

Adrese: Ķeguma novads, Tomes pagasts, Tome