31.03.20

Bunkas ūdensdzirnavas


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
             

Dzirnavas celtas 19. gadsimta pirmajā pusē. Gar dzirnavām ved ceļš, kas savieno Bunkas baznīcu (jauno) ar muižu, pie kuras līdz agrārajai reformai piederēja arī dzirnavas. Pēc agrārās reformas dzirnavas uz īsu brīdi palika Bunkas muižas īpašnieku rokās kā neatsavināmā īpašuma daļa, taču pēc tam visticamāk tikušas pārdotas. Dzirnavas ir saglabājušās līdz mūsdienām un tām ir piešķirts vietējas nozīmes tehnikas pieminekļa statuss.

Adrese: Priekules novads, Bunkas pagasts, Bunka, Dzirnavu iela