31.03.20

Annenieku HES

                                                 (Foto no 1953.gada "Brīvais darbs")

                                                (Armanda Melnalkšņa 1958.gada foto) 
                                                 (Armanda Melnalkšņa 1958.gada foto)

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                     (Agrāko laiku ūdensdzirnavas)


Jau 1700. gada kartē Annasmuižā iezīmēta ūdensdzirnavu zīme. 1892.gada adrešu grāmatā atrodamas Annasmuižas dzirnavas, kuru īpašnieks ir barons fon Reke. Dzirnavas agrāk darbinājis virsteces ūdensrats, vēlākā laikā turbīna ar 6 m augstu ūdenskritumu. Kara laikā, 1944. gadā, dzirnavas tika nopostītas. Jau 1949. gadā apkārtējie kolhozi un sovhozi uzsāka vērienīgu projektu Annenieku ūdenskrātuves ūdens spēka izmantošanai. ļjiča vārdā nosaukto starpkolhozu HES pie Bērzes upes (Lielupes pieteka) uzcēluši Dobeles rajona kolhozi «Liesma», «Taisnība», Raiņa vārdā nosauktais lauksaimniecības artelis, kolhozs «Vārpa» un padomju saimniecība «Kaķenieki». Tā atklāta 1954.gadā. HESam uzreiz tika piešķirts valsts industriālā pieminekļa statuss un tas ir saglabāts arī šodien. Šajā HES uzstādītās četras Frensisa turbīnas deva elektrību līdz 1970. gadam un pēc tam tika iekonservēta kara vajadzībām. Tikai 1978. gadā demontēja HES agregātus. 2002. gadā atjaunota, saglabājot veco HES ēku, ūdens ņēmējietaisi, ūdens pārgāzni, izplūdes kanālu, uzstādīts moderns Čehijas firmas Mavel turboģenerators. Papildus uz Bērzes upes dabīgās gultnes uzcelta jauna maza konteinera tipa ekoloģiskā caurplūduma nodrošinājuma hidroelektrostacija ar Austrijas firmas Gugler turboģeneratoru.
Jāpiebilst, ka pēc atjaunošanas ēka zaudējusi savu agrāko izskatu. Uz tās vairs nav agrāko laiku rotājumu, arī kolonnas palikušas vientuļas. 

Adrese: Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki