28.02.20

Trikātas ordeņa pils (Castrum Tricatue, Schloß Trikaten)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                         (Fotografēts 2020.gadā, Ivetas Ščerbačas foto)

                                      (Trikātas pils un blakus Trikātas muiža Broces zīmējumā)

Visticamāk, ka Trikātas pils ir celta senču pilskalnā. Daži vēsturnieki uzskata, ka šajā pilskalnā atradusies Tālivalža Beverīnas pils. 1224.gadā iekaroto zemju dalīšanas laikā Trikātas latgaļu zemes tika ordenim. Nav atrasti dokumenti par pils celtniecības gadu. Ir izdarīti secinājumi, ka tas varētu būt noticis 13.gadsimta beigās. Vēstures avotos Trikātas pils pirmoreiz minēta 1429.gadā. Pēc nemitīgiem krievu sirojumiem, kā arī Polijas un Zviedrijas kariem no zemes virsas nozuda gan pils, gan pilsētiņa, kas atradās pie tās mūriem.

Galvenās pils pagalmā varēja ieiet caur vārtiem ziemeļaustrumu malā. No apkārtnes tos atdalīja 20 m plats grāvis. Laukakmeņu mūra biezums bija 1,1 - 1,8 metri. Vārtus sargājošā torņa sienas bija vēl biezākas – 2,2 – 2,7 m. Arī priekšpili sargāja mūris un grāvis.

Līdz mūsdienām saglabājies ap 2 m augsts dienvidaustrumu malas mūris un torņa drupu fragmenti ap 4-5 m augstumā. 20. gadsimta otrajā pusē pils pagalmā ierīkota estrāde.

Adrese: Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikāta