28.02.20

Trikātas mācītājmuiža
                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1600. gada baznīcas vizitācijas protokolos pirmo reizi minēta Trikātas mācītājmāja ar piebildi, ka tā dibināta jau katoļu laikos. Arī 1689. gadā Johana Heinriha Kelča (J. H. Keltsch) zīmētajā Trikātas pastorāta zemju plānā pie baznīcas redzama mācītājmuiža.
1775. gada draudzes vizitācijas protokolos rodama ziņa, ka mācītājmuižas dzīvojamā ēka ir veca, celta 1721. gadā un ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Vēlāk, 1799. gadā tapušajā J. K. Broces zīmējumā redzama mācītājmāja un baznīca. 
Pašreizējā Trikātas mācītājmuižas dzīvojamā ēka celta ap 1804.gadu uz iepriekšējās ēkas pamatiem, tātad novietojums nav mainījies. Tā ir raksturīga 19. gadsimta sākuma mācītāju dzīvojamās mājas paraugs. Ēkā saglabājusies vecā plānojuma struktūra, arī koka konstrukcijas.
Pie mācītājmuižas un baznīcas bijusi Mūku gatve. Gatves garums 550 m, bet tā izpostīta – saglabājušās tikai 8 gobas un liepas. Mūku gatve vedusi no baznīcas uz klosteri.
1995.gada 6.februāra laikraksts “Brīvā Latvija” raksta: “Piecdesmit garie okupācijas gadi atstājuši posta pēdas mūsu valsts visās dzīves nozarēs. Novērtējot okupācijas bilanci, atklā jas bēdīgs rezultāts. Tādu arī piedzīvojusi ev.-lut. Trikātas draudze. Šajos 50 gados baznīca un mācītājmuiža bija atstātas likteņa ziņā un tagad atrodas nožēlojamā stāvoklī. Mācītājmuižu draudze atguva 1992. gadā. Baznīcai un ēkām vajadzīgi tūlītēji remonti. Mācītājmājai jāatjauno jumta segums, sijas, spāres, trūkst logu. Restaurācijas darbus cer uzsākt 1995.gada pavasarī, un tie izmaksās Ls20 000. Ar sabiedrības atbalstu ievē rojams darbs veikts 1994. gadā. Salabots baznīcas tornis, restaurēts tā gailis, nomainīti sapuvušie dēļi u.c. Torņa remonti izmaksājuši Ls 1250. Ar draudzes locekļu un Vašingtonas latviešu draudzes mācītājas Anitas Vārsbergas ASV noorganizēto jauniešu grupu uzsākta mācītāj muižas atjaunošana. Baznīcā jau notikuši dievkalpojumi, kristības, jauniešu iesvētīšana un svētdienas skolas nodarbības. Neraugoties uz padarīto, draudzes padome gaida palīdzīgas rokas un atsaucīgas sirdis iesāktā darba nobeigšanai.”

Adrese: Beverīnas novads, Trikātas pagasts