18.02.20

Bānūžu muiža (Kudliņu muiža, Bahnus; Bahnhusenmoise) Taurenes pagastā

                                         (Fotografēts 2020,gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šo muižu bieži jauc ar to Bānūžu muižu, kas Bilskas pagastā un otrādi.
Vecpiebalgas novada teritoriālajā plānojumā 2013.-2025.gadam teikts: “Kaut arī no Bānūžu muižas vēsturiskās apbūves saglabājies vairs tikai parks un magazīna, tā varētu kļūt par atbalsta vietu Bānūžu apkārtnes attīstībai, ja tai būtu atrasta atbilstoša funkcija. Bānūžu muiža atrodas ainaviski izcilā vietā, tā ir ērti sasniedzama, turklāt tuvumā atrodas tādi interesanti objekti kā Bānūžu pilskalns, Velnakmens, Svētavots.

Pēdējais īpašnieks bija Hugo Dārtaus. Pirms viņa te saimniekojusi arī Lēvisa of Menāra dzimta.  Kungu māja bijusi vienstāva celtne, no kuras līdz mūsdienām saglabājusies tikai centrālā daļa, kurā izveidota dzīvojamā ēka. Padomju okupācijas laikā ap 60-iem gadiem muižas kungu mājā esot dzīvojis vietējā kolhoza priekšsēdētājs. Tā “Okupētās Latvijas dienas grāmatā” raksta tās autors.


Adrese: Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts, Bānūži