18.02.20

Auļu muiža (Aula, Aule)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Atrodas 2 kilometrus no Dzērbenes. Bieži Dzērbenes Auļus jauc ar Drustu Auļukalnu.  

Te ir bijusi Piebalgas virsmežniecība, vēlāk bērnudārzs. Tagad izskatās neapdzīvota. Ceļa pretējā pusē kādreiz griezušās vējdzirnavas, par kurām tagad nekas vairs neliecina.

1939.gada izdevumā “Latvijas arhitektūra” ir raksts par izcilo latviešu amatnieku Mārci Sārumu, kurš būvējis daudzas muižu ēkas no sākuma līdz galam un cita starpā teikts: “Apbrīnošanu pelna Sāruma drošā uzstāšanās nacionālās lietās, ņemot vērā, ka viņa darbu devēji  bij gandrīz bez izņēmuma šejienes vācieši vai muižnieki. Spilgts piemērs tam ir jau minētais gadījums, kad Dzērbenes baznīcas būvdarbus saņemot, viņš  paziņojis, ka tur nodarbinās tikai latviešu amatniekus. Ļoti zīmīgs ir arī fakts, ka viņš Auļu pagastam aizdevis 1200 sudraba rubļus drošības iemaksai, lai tas varētu nomāt Auļu muižu.”

Adrese: Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts, Auļi