18.02.20

Bānūžu muižas kapi Taurenes pagastā
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ezera krastā atrodas muižas kapi ar arkveida apdrupušiem vārtiem. Tiem apkārt akmens valnis un uz vārtiem: 1826. Kapu kopiņas izzudušas un zālē ieaugušas. Te nav ne krustu, ne pieminekļu.
Bānūža muižas īpašnieka un Smiltenes muižas pārvaldnieka Gotlība Bērensa dzimtas kapliča atrodas Smiltenes pilsētas kapos (arhitekts Konstantīns Pēkšēns).

Adrese: Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts, Bānūži