08.01.20

Jaunates muiža (Neu-Ottenhof)

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā kopā ar Vecates muižu piederēja pie Burtnieku pils apriņķa, kuru kā dāvinājumu no karaļa Gustava Ādolfa saņēma viņa valsts kanclers Aksels Uksenšerns. Pēc redukcijas muiža pārgāja valsts īpašumā, līdz cars Pēteris I muižu atdāvināja ģenerālim fon Germanam. Vēlāk muižu ieguva baroni Budbergi, bet 20. gadsimta sākuma to nopirka latvietis Arveds Daulbergs. Agrārreformas laikā muiža atsavināta un sadalīta jaunsaimniekiem.

Adrese: Mazsalacas novads, Skaņkalnes pagasts, Jaunate