14.01.20

Bikstu ūdensdzirnavas (Paleju ūdensdzirnavas)                                                  (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                           (1976.gada foto, no 1985.gadā izdotās grāmatas "Latvijas ūdensdzirnavas")
                                              (sludinājums 1937.gada "Jaunākajās ziņās")
 


1980.gadā izdotajā grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata” autors raksta: “Braucam pa kalniem un lejām pa veco, šauro un līkumaino Naudītes ceļu caur Slagūni uz Bikstiem, kur ūdensdzirnavas vairs nedarbojas - to slūžas izplēstas, ezers nolaists, bet pati dzirnavu ēka gan apdzīvota.”
1985.gadā izdotajā grāmatā “Latvijas dzirnavas” autors raksta: “Par Bikstu ūdensdzirnavām Tukuma apr. 1892. g. adrešu grāmatā atzīmēts, ka tās pieder J. F. Hempelim (Hempel), kas ir arī melderis Bikstu blakusmuižas Bērziņu (Bershof) vējdzirnavās. Bikstu ūdensdzirnavas Hempeļa dzimtas īpašumā darbojušās līdz Otram pasaules karam. Tagad tās nopostītas un ezers nolaists. Dzirnavu ēka bijusi apmesta laukakmeņu un ķieģeļu mūra celtne ar divslīpju, galos pusnošļauptu, kārniņu jumtu. Ēkas zelmiņi celti statņos ar ķieģeļu pildījumu. Dzirnavu ēka novietota ar galu pret ezeru un ar starpposmu leņķvedīgi savienota ar dzīvojamo ēku.”
1988.gada “Komunārs” raksta: “Visvairāk pēc tūlītējas palīdzības prasās Bikstu ūdensdzirnavām - spēcīga inženiertehniska būve, kurā saglabājušies visi agregāti, bet nav jumta. Tas steidzīgi jāuzliek, lai būtu ko bērniem paradīt, kaut vai to, cik precīzi ir kaltie akmeņi. Šodien mēs tādu darbu pat neprotam novērtēt.”
Bet zudusilatvija.lv raksta: “Bikstu dzirnavas celtas 1869. gadā. Otrā pasaule kara laikā, ienākot vācu armijai, dzirnavas turpināja darboties Kārļa O. Preiss īpašumā. Kara laikā dzirnavas atradās frontes līnijā, tās saspridzinātas 1944. gada septembrī.”
Kāds emigrācijas latviešu izdevums 1994.gadā raksta: “Bikstu ūdensdzirnavas Zemgalē ir sadalītas septiņiem īpašniekiem, no kuriem vienam pieder dambis, otram - maļamais gals, trešam vilnas kārstuve utt.”
Šobrīd dzirnavas laikam ir privātīpašums, jo piebraukšana tām liegta.  Ezers ir uz vietas un jumti ēkām arī ir.


Adrese: Dobeles novads, Bikstu pagasts, Biksti