14.01.20

Bērzu muiža (Bērzmuiža, Bērziņu muiža, Bershof) Bikstos                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                             (Muižas atrašanās vieta 1900.gada kartē)

Bikstu muižas blakus muiža. Padomju okupācijas laikā kolhoza “Biksti” ciemats izveidojies ap agrāko Bērzkrogu, Bērzu muižu un Bikstu (Palejas) ūdensdzirnavām, apmēram 4 kilometrus no Bikstu muižas. 

Adrese: Dobeles novads, Bikstu pagasts, Biksti