12.01.20

Aizkraukles viduslaiku pils (castrum Ascrad , Ordensburg Ascheraden)


                                                               (2018.gada foto)

                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

13.gadsimta sākumā Aizkraukle bija viens no lielākajiem Daugavas lībiešu centriem upes labajā krastā. Aizkraukles pilskalnā (blakus Ašķeres strautam) atradās koka pils, kuru apdzied Andreja Pumpura eposā "Lāčplēsis".  1205. gadā Zobenbrāļu ordeņa bruņinieki  šo pili nodedzināja, bet pēc gada Aizkrauklē ieradās pirmie kristīgās ticības sludinātāji, kuri piespieda aizkraukliešus pieņemt katoļticību.

Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka senākā Aizkraukles pils celta uz seno lībiešu pilskalna ordeņa mestra Venno valdīšanas laikā (1204-1209). Tā celta kā aizsargs pret leišu sirotājiem un tajā saimniekoja Zobenbrāļu ordeņa komturi. 1226.gadā (citur - 1230.gadā) to ieņēma Viesturs, bet nespēja tur ilgi noturēties.
Pēc Zobenbrāļu ordeņa sagrāves 1237.gadā Aizkraukles pili pārvalda Livonijas ordenis. 1279.gada 5.martā pie Aizkraukles notiek viena no lielākajām kaujām, kas ietekmēja zemgaļu likteni. Šajā dienā vācu karaspēks ar bagātu laupījumu atgriezās no karagājiena Lietuvā. Lietuvieši dzinās pakaļ, pie Aizkraukles karaspēku panāca un uzbruka. Sadursmes brīdī Nameiša vadītie zemgaļu karavīri, kas bija spiesti iet līdzi krustnešiem sirojumā uz Lietuvu, pameta tos un pievienojās leišiem. Vācieši kauju zaudēja, tajā krita 71 Vācu ordeņa bruņinieks, daudzi Rīgas arhibīskapijai un citām zemēm pakļautie bruņinieki un ieroču nesēji. Dzīvību zaudēja arī pats ordeņa mestrs Ernsts. Tā ir viena no izcilākajām 13.gadsimta kaujām, kur uzvaru izcīnīja vietējo cilšu karaspēks. Pēc kaujas Zemgalē sākās brīvības karš.
1559.gadā Aizkraukle tika ieķīlāta poļiem, 1577.gadā to ieņem krievi Ivana Bargā vadībā un tiek pamatīgi izpostīta. Līdz 1633.gadam pils vēl bija vesela, bet jau 1680.gadā no tās palikušas tikai drupas. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai vienas sienas fragmenti un pamati.

Adrese: Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts