03.01.20

Ādažu muiža (Gaujas-Pļavas muiža, Aahof)

                                                      (20.gadsimta 20-to gadu foto)
                                                                (1975.gada foto)
                                                   (2011.gada foto no Google maps)
                                                               (2018.gada foto)
                                                                           (2018.gada foto)
                   (2020.gada foto. Nojauktās ēkas vietā tagad asfaltēts laukums. Līgas Landsbergas foto)

Vēsturiskais Ādažu muižas nosaukums Aahof minēts jau senos dokumentos kopš 1562. gada.

Agrākie muižas īpašnieki – Vahtmeisteri, Doni. Reimerseni, Pāleni. 1874.gadā muižu savā īpašumā ieguva Baltazars fon Kampenhauzens. Pēdējais īpašnieks bija viņa dēls Arists fon Kampenhauzens, kurš bija Latvijas Republikas pilsonis ar pilsoņa pasi.

Pēc agrārreformas Ādažu muižas centrs piederēja Rozālijai Zvaigznei.   

Muižas vietu fotografēju 2020.gada pašā sākumā. Diemžēl viena no vēl nesen redzamajām ēkām vairs nav, tādēļ vienu attēlu publicēju no Google maps, jo tur tā vēl redzama.

1819. gadā muižā uzvesta kāda klasiska Šillera luga “Vilhelms Tells”, kuru esot iztulkojis muižas sulainis, kurš pats arī vadījis izrādi. 

Adrese: Ādažu novads, Ādaži, Muižas iela