03.01.20

Ādažu muiža (Gaujas-Pļavas muiža, Aahof)

                                                      (20.gadsimta 20-to gadu foto)
                                                                (1975.gada foto)
                                                   (2011.gada foto no Google maps)
                                                              (2018.gada foto)
                                                                         (2018.gada foto)
                   (2020.gada foto. Nojauktās ēkas vietā tagad asfaltēts laukums. Līgas Landsbergas foto)

Ādažu muiža 19. gadsimta sākumā piederējusi baronam Baltazaram fon Kampenhauzenam. Pēdējais īpašnieks Arists Kampenhauzens bijis Latvijas Republikas pilsonis ar pilsoņa pasi.
1819. gadā muižā uzvesta kāda klasiska Šillera luga “Vilhelms Tells”, kuru esot iztulkojis muižas sulainis, kurš pats arī vadījis izrādi. Vēsturiskais Ādažu muižas nosaukums Aahof minēts jau senos dokumentos kopš 1562. gada. Vēlāk pēc agrārreformas Ādažu muižas centrs piederēja Rozālijai Zvaigznei.
Muižas vietu fotografēju 2020.gada pašā sākumā. Diemžēl viena no vēl nesen redzamajām ēkām vairs nav, tādēļ vienu attēlu publicēju no Google maps, jo tur tā vēl redzama.

Adrese: Ādažu novads, Ādaži, Muižas iela