03.01.20

Ādažu ordeņa pils un Bukultu muiža (Ādažu viduslaiku pils, Bukultu viduslaiku pils, Neuermühlen, Novum Molendinum, Nien-Mohlen, Niegenmollen, Nymolen, Bellenhof)

                                                     (Dzirnavu ēka 1930-os gados)                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                     (2021.gada foto, diemžēl vairs nav vēsturiskā ēka)

Tā visdrīzāk celta 13.gadsimta beigās un to cēlis Livonijas ordenis, tā piederēja Salaspils fogtejai.

Pils tika celta uz nozīmīgā Rīgas - Vidzemes - Igaunijas ceļa, vietā, kur ceļš šķērsoja strautu starp Baltezeru un Ķīšezeru. Jaunais nocietinājums tika nosaukts par Jaunajām dzirnavām (Novum Molendinum) - iespējams, šeit sākotnēji tika veidotas dzirnavas, taču tāpat iespējams, ka jau kopš sākuma tika celta vienota pils un dzirnavu ēka.

13. un 14.gadsimta  mijā pils tika paplašināta un nocietināta. 1485.gadā pilī dzīvoja fogts, 15.gadsimtā ik pa laikam pilī uzturējās ordeņa mestrs, kurš šeit sagatavojis daudzus dokumentus. 1587.gadā šeit tika noturēts landtāgs.
1624. - 1625.gada Vidzemes arklu revīzijā minēts, ka pils zviedru - poļu karā ir izdedzināta un izpostīta un apdzīvojami ir tikai daži velvēti kambari un izmantojami daži pagrabi. Minēts arī, ka agrāk līdzās pilij bijusi apmetne ar vairākiem krogiem pie ceļa. 1656.gada 29.septembrī pili izpostīja krievu karaspēks. 1706.gadā pils drupas daļēji tika uzspridzinātas - tās izmantoja Daugavgrīvas cietokšņa būvei un līdzās esošās Bukultu muižas un Ādažu baznīcas celtniecībai. Neuzspridzināts palika viens īpaši izturīgs tornis, kuru 1798.gadā zīmējis J.K.Broce, kas minējis, ka pils atrodas līdzās strautam, ko sauc par Bērzupi.
Līdzās esošās, senās, 13.gadsimta beigās celtās Bukultu dzirnavas turpināja darboties līdz 1894.gadam - drupas nopostīja tikai padomju okupācijas laikā. Pašas pils atliekas, kas atradās līdzās dzirnavām, uzspridzināja krievu karaspēks 1968.gadā. Pils vieta vēl 20.gadsimta vidū bija lokalizējama pēc dzirnavu ēkas un vecajiem ceļiem. (no ambermarks.com)


Karos cietušās Ādažu ordeņpils drupas pēc nojaukšanas 1706.gadā tika izmantotas līdzās būvētajai Bukultu muižas ēkai. Atradusies apmēram Jaunciema gatves 8 apkārtnē. Nav saglabājusies. Šobrīd redzama vēl kāda pamesta un nolaista pildrežģa saimniecības ēka.

Diemžēl jāsaka, ka vēl 2020.gadā redzamā pildrežģa ēka kādam ir traucējusi un tā ir nojaukta. 20201.gadā to vairs apskatīt nevar.

Adrese: Rīga, ap Jaunciema gatvi 8