31.12.19

Piņķu muiža (Pinkenhof) Babītes pagastā

                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                (Piņķu muiža Broces zīmējumā)

Piņķu muižas teritorija padomju okupācijas gados pilnībā aizbūvēta ar daudzdzīvokļu mājām un no senās apbūves, šķiet, palikusi tikai baznīca un vēl kāda 1900.gadā celta ēka, par kuru man nav informācijas, kas tā bijusi agrāk, bet mūsdienās stāv neapkopta un neizmantota. Fotogrāfijās, pilnīgi iespējams, ka tā nav precīza muižas vieta, bet, manuprāt, precīza vieta šobrīd vairs nav nosakāma.1936.gada tūrisma ceļvedī “Ekskursants” raksta: “Kas mīl apmeklēt mūsu rakstnieku un kultūras darbinieku šūpļu vietas, tam jāiegriežas arī Piņķu muižā, netāļu no Babītes stacijas. Šeit 19. gs. Sākumā ir dzimuši divi vīri, ievērojami mūsu inteliģences pārstāvji pagājušā gadu simtenī: Ansis Leitāns ( 1815-1874), pirmais redaktors — latvietis un Heinrihs Pēšs (1817—1849), Rīgas Jāņa draudzes virsmācītājs un ievērojams sprediķotājs. Apmēram puskilometru no Piņķu muižas uz Rīgas-Jūrmalas šosejas pusi, atrodam uzkalniņu, uz kura savā laikā atradušās muižas vējdzirnavas, Tur rotaļājies un bērnību pavadījis Ansis Leitāns. Lasot viņa biogrāfiju, redzam, ka latviešu dzelzs raksturi spēj pārvarēt visus šķēršļus, lai iegūtu izglītību. Leitāns stāsta, ka vējsudmalas atradušās jaukā vietā, starp kalniņiem, kas ar bērziem, kadiķiem un priedītēm apauguši, un starp muižas tīrumiem. Šī skaistā vieta pilnīgi nopostīta pasaules kara laikā. To liecina tranšeju grāvji kalniņā, drāšu žogi palejā, akmeņu un ķieģeļu drumslas tuvākā apkārtne.
Pretī nodedzinātam pagasta namam atradies senais Piņķu muižas krogs, kura akmeņu un ķieģeļu paliekas vēl otrodamas tīrumā. Tur 1817. g. dzimis Heinrihs Pēšs, kas ar lielu centību ieguvis augstāko izglītību Tērbatas Universitātē, bet kā mācītājs Rīgas Jāņa draudzē darbojies tikai dažus gadus, jo agrā nāve to aizsauca pašos spēka gados.”
Padomju okupācijas gados uz Piņķu muižas zemes izveidojās sovhozs "Saliena", ko 1964. gadā apvienoja ar Bulduru dārzkopības tehnikumu, izveidojot Bulduru dārzkopības sovhoztehnikumu. Bulduru sovhoztehnikuma centrā izveidojās Salienas ciemats ar vidusskolu un kultūras namu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Piņķi atguva savu seno nosaukumu. Bet no Piņķu muižas saglabājies nav nekas.

Adrese: Babītes novads, Babītes pagasts, Piņķi