30.12.19

Tojātu pusmuiža (Tojatten)

                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1927.gada “Iekšlietu minstrijas vēstnesis” raksta: “Smilšu kalniņš neder jaunsaimniecībai.
To atzinis Matkules pagasts, kas prasa paplašināt uz Tojātu muižas zemes atrodošos vecos kapus, kas tagad galīgi pierakti. Bet tā kā apriņķa zemes komiteja no fonda zemes pieprasīto smilšu uzkalniņu, kas atrodas blakus kapiem, bija paredzējusi iedalīt jaunsaimniecībās , tagad vilcinās to piegriezt kapiem. Tāpēc pagasts lūdza pašvaldības departamentu atbalstīt pagasta prasību, aizrādot, ka minētais zemes gabaliņš ir neauglīgs un nav noderīgs saimnieciskai izmantošanai. Pašvaldības departaments un garīgo lietu pārvalde nolēmusi  Matkules pagasta lūgumu  Centrālā zemes ierīcības komitejā atbalstīt. “
1934.gada laikraksts “Rīts” raksta: “Sabiles un Kandavas lielceļa malā pie Tojātu muižas atrodas neliels uzkalniņš, kur pieminekļu valdes darbinieki izdarī juši arheologiskus izrakumus. Uzkalniņā uziets kapu lauks no 17 dažāda lieluma kapu kalniņiem. Atrokot kādu senkapu atrastas ģindeņa atliekas, īss dzelzs zobens, dzelzs šķēpa gals, 2 bronzas pakavsaktas un 2 bronzas spirāļgredzeni. Spriežot pēc izraktiem priekšmetiem, kapu lauks ierīkots 9. vai 10. gadsimtā. Interesanti, ka Tojātu kapulaukā apm. 2500 gadus atpakaļ bijusi aizvēsturiskā akmens laikmeta apmetnes vieta. Pārmeklējot smilšaino  uzkalniņu lielceļa malā, vēl tagad atrodamas seno iemītnieku māla trauku lauskas  ar auklas iespiedu miem. Arheologs Šņore tur atradis arī krama bultas galu. Atradumi datējami ap 1800.—1500. gadu priekš Kristus. Senatnes iemītnieki ienākuši no dienvidrietumiem. Zinātnieki ir ieskatos, ka šie ienācēji bijuši indo-eiropieši.  Akmens laikmeta atradumi konstatēti arī tuvējās Drubažu mājas robežās,  kur uziets bultas gals un vairāki akmens cirvji.”

Adrese: Talsu novads, Abavas pagasts, Tojāti