25.12.19

Mežmuižas mācītājmuiža Augstkalnē

                                                (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)

Mājas nosaukums “Šalkas”. Līdz Otrajam pasaules karam te dzīvojuši visi Mežmuižas mācītāji. Epizodiski te notikusi arī pagasta bērnu apmācība 18.gadsimtā.

Adrese: Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts, Šalkas