25.12.19

Slokas papīrfabrika

                                                       (20.gadsimta sākuma foto)   
                                    (Dibinātājs un pirmais īpašnieks Arveds Ungerns Šternbergs)

                                                       (Fotografēts ap 2017.gadu)

Slokas celulozes un papīra fabrika gandrīz simts gadus bija lielākais un nozīmīgākais Jūrmalas rūpniecības uzņēmums. Tās būvniecība uzsākta 1895./1896.gada ziemā, bet pirmā produkcija saražota 1898.gadā. Fabrikas ēku projektēšanā piedalījies ievērojamais arhitekts Vilhelms Bokslafs, kurš izstrādājis arī baznīcas pārbūves projektu. Fabrikas dibinātājs un pirmais direktors bija vācu barons, inženieris - ķīmiķis Arveds Ungerns - Šternbergs, kas rosīgi darbojās arī pilsētas sabiedriskajā dzīvē un bija arī baznīcas draudzes priekšnieks. Ar fabriku saistīti arī elektrības pirmsākumi Jūrmalā. 1897.gada 30.septembrī fabrikas ģenerators deva pirmo strāvu, un no 1926.gada desmit gadu garumā tieši fabrika pilnībā apgādāja Sloku ar elektrisko strāvu. Līdz ar fabrikas attīstību pieauga Slokas iedzīvotāju skaits un pirmā pasaules kara priekšvakarā tas sasniedza 4600. Starpkaru periodā modernizēta, tā kļuva par vienu no modernākajām fabrikām Ziemeļeiropā. 2. Pasaules karā fabriku daļēji nopostīja, bet tā atjaunota, modernizēta un paplašināta, par to liecina arī gadskaitlis 1963, kas iemūrēts lielākajā dūmenī.
Sākoties Atmodas laikam, pastiprināta uzmanība tika pievērsta ekoloģijas problēmām - Lielupes un jūras piesārņošanai un 1988.gada 26.aprīlī Vides aizsardzības klubs organizēja plašu manifestāciju pie fabrikas. Fabrikas darbību apturēja 1989.gadā, bet pilnībā to slēdza 1994.gadā. Šobrīd fabrika pilnībā izdemolēta un sagrauta.
1967.gadā atklāja arī Slokas celulozes un papīra fabrikas kultūras namu, kas kļuva par galveno Slokas rajona kultūras iestādi līdz pat 1990.gadiem. Kultūras nama grausts ir redzams upes krastā nedaudz uz Slokas pusi no fabrikas.

Adrese: Jūrmala, Sloka, Fabrikas iela