25.12.19

Lielfridriķa muiža (Fridriķmuiža, Friedrichshof) Iecavā

                                                             (2011.gada foto)

Saglabājusies bijusī magazīnas klēts – tagad mājas Rožkalni. Te kādreiz darbojusies arī bijušā Zālītes pagasta valde. Šī muiža piederējusi hercogam Fridriham.

Adrese: Iecavas novads, Iecava, Rožkalni