25.12.19

Braņķu muiža (Frankendorf)

                                                                   (2019.gada foto)
                                                           (Broces zīmējums)

Frankendorf nosaukums radies no Klāva Franka vārda, kuram Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs ap 1520. gadu izlēņoja zemi pie Lielupes netālu no Slokas, kur Jāņupīte tek, ar visiem krūmiem, birzēm, bišu kokiem, medus kārēm, zveju, medībām un putniem. 1783. gadā muiža piederēja fon Brinkenam. 1786. gadā muižu nopirka Rīgas ģildes eltermanis Rāve. 1816. gadā Branķu muiža piederēja baronesei Ungernai-Šternbergai. 1866. gadā izveidoja Braņķu-Pavasaru pagastu, kur vecākais bija Jēkabs Šteinbriks.
19. gadsimta  beigās Brankciemā nodibināja Rīgas Šmita sabiedrības cementa fabriku, kas izmantoja dolomītu no vietējām akmenslauztuvēm. Cementu ar liellaivām veda uz Rīgu, kur tajā laikā būvēja daudz jaunu namu. 1925. gadā pievienoja Slokas pilsētai. 

Adrese: Jūrmala, Brankciems