25.12.19

Baronu Rautenfeldu kapliča Biržos, Salas pagastā

                                                             (2015.gada foto)
Tā atrodas nožēlojamā drupu stāvoklī.

Adrese: Salas novads, Salas pagasts, Birži