25.12.19

Baronu Vitenheimu (Wittenheim) dzimtas kapliča Vilkupes kapos


                                                             (2015.gada foto)

Uz kapličas gadskaitlis – 1826, bet uz krusta Aleksandrīnes fon Vitenheimas (Alexandrine von Wittenheim) vārds – 13.03.1813-11.08.1900.

Adrese: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, Vilkupe