08.12.19

Alojas Brīvības piemineklis

                                                          (Foto no 1939.gada preses)

                                                          (Fotografēts 2019.gadā)Pirmās brīvvalsts laikā Alojas draudzes ļaudis ziedoja līdzekļus, lai taptu tēlnieciska pateicība Latvijas atbrīvošanas cīņās un karā kritušajiem Alojas draudzes locekļiem, kuri izcīnīja neatkarīgu Latviju.
Pieminekļa atrašanās vieta sākotnēji izraudzīta toreizējā Alojas ciema centrā, ceļu krustojumā pie Alojas dzelzceļa stacijas. Zeme šim mērķim bija iegūta no Valsts zemes fonda, bet tā uzstādīšanu 1940. gadā izjauca padomju okupācija un Otrais pasaules karš. Pēc Otrā pasaules kara 1975. gadā mākslas darbs nokļuva Grobiņas novada Medzē, Kapsēdes Brāļu kapos. Laika gaitā tas iekļauts valsts aizsargājamo valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā. Kopš 2008.gada Kapsēdes Brāļu kapi atrodas Krievijas Federācijas jurisdikcijā.
Šajā sakarā alojasnovads.eu raksta: “Piemineklis pašlaik atrodas tālu Kurzemē, Medzes/Kapsēdes kapos. Uzstādīts kritušo padomju karavīru kapos. Tā kā neviens no atbildīgajiem par šo procesu nevēlējās darīt neko lietas labā, tad uzņēmos pieminekļa atgriešanas procesa vadību. Tiek vākta visa iespējamā informācija par pieminekli un ar tā pārvietošanu saistītām darbībām. Jāiziet diezgan gara procedūra gan ar Grobiņas pašvaldību, kuras vadītājs bija ļoti ieinteresēts un pretīmnākošs, gan Brāļu kapu komiteju, kura arī neceļ nekādus iebildumus, gan Ārlietu ministrijas pirmā divpusējo attiecību departamenta Krievijas jautājumu speciālistu Aldi Karlauski, kurš laipni piedāvāja savu palīdzību. Process iet uz priekšu un vēl jāpanāk , lai arī Krievijas vēstniecība piekrīt šim pasākumam. Mums no savas puses jāpiedāvā mūsu pieminekļa vietā kādu obelisku vai skulptūru, lai postaments kapos nepaliktu tukšs. Arī pie tā pašreiz notiek darbs un apzināti vairāki iespējamie varianti piedāvājumam Krievijas vēstniecībai izvērtēšanai.”
Pēc daudzu gadu desmitu ilgiem klejojumiem 2018. gada 9.novembrī K.Zāles veidotais piemineklis Latvijas brīvības cīnītājiem – karavīra figūra ar zobenu – sāka ceļu atpakaļ uz mājām Alojā. Tas uzstādīts 2018. gada 8.decembrī, Alojā, Baznīcas ielā 4a.
Trīs metrus augsto, no Somijas granīta veidoto darbavīru ar zobenu rokās un  uzrakstiem uz postamenta “Brīvības cīnītājiem” un “Darbs tēvzemes godam, dzīvība – brīvībai”, atklāja Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.
1939.gada decembrī “Latvijas kareivis” raksta: “Alojā cels Brīvības pieminekli. Alojas brīvības pieminekļa biedrība, kurā apvienojušies apkārtnes iedzīvotāji un or ganizācijas, paveikusi savu darbu jau tik tāl, ka drīzumā varēs notikt pieminekļa uz stādīšana. Drīz uzsāks vecā Alojas kroga palieku nojaukšanas darbus, kura vietā pa celsies staltā piemiņas zīme brīvībai un kri tušiem varoņiem. Pieminekļa tēla veidoša na jau Rīgā pabeigta un tuvākā laikā to pārvedīs uz Aloju. Atklāšanas svinības notiks nākamā gadā.”
  

Adrese: Aloja, Baznīcas iela 4a