07.12.19

Valdemārpils vējdzirnavas (Sasmakas vējdzirnavas)

                                                          (Foto no zudusilatvija.lv)
                                                       (Dzirnavkalns 2011.gadā)


1980.gadā izdotās grāmatas “Okupētās Latvijas dienas grāmata” 2.daļā autors Žanis Skudra raksta: “Valdemārpilī eju uz ezera pusi, kur kalnā pie žīdu kapiem agrāk bija vējdzirnavas. Tagad to vietu tik tikko vairs var saskatīt. 1961.gadā es tās nofotografēju, to spārni jau tad bija aplūzuši, bet pirms diviem gadiem, kad braucu te cauri, vējeņu vairs neredzēju. Cik jauki gan tās agrāk kopā ar baznīcu iekļāvās Valdemārpils ainavā! No vējeņu kalna atveras plašs skats uz austrumiem un uz Sasmakas ezeru dienvidaustrumos.”


1957.gada “Padomju karogs” raksta: “Pie dzirnavām gan ir pielikta plāksne, ka arhitektūras piemineklis  “Val demārpils vējdzirnavas” atro das valsts glabāšanā un bojātājus soda likums, taču val demārpilieši nevar savaldīt savus bērnus, kas posta dzir navas, jo tās ir no koka, kurš var noderēt kā labs kurināmais. Izrok arī pašu dzirnavu kalnu. Tā 8. februārī ceļa strādnieks Lakševics šajā kalnā raka smiltis, ko izlieto ceļu labošanai. Manuprāt, arī dzirnavu kalns pieder pie dzirnavām. Ja dažiem neapzi nīgiem iedzīvotājiem, milici jas pilnvarotajam un izpildu komitejai nerūp arhitektūras pieminekļi, tad vismaz vējdzirnavas un kalnu vajadzētu saudzēt tā iemesla dēļ, ka te, kā to vēstī otra pie dzirnavām piestiprinātā plāksne, 1905. gadā noticis darbaļaužu mītiņš. Tātad dzirnavas ir arī revolucionāro notikumu vieta.”

1986.gada “Padomju karogs” raksta: “Valdemārpils vējdzirnavas bija celtas 1847. gadā un ka gaišs akcents greznoja pilsētu. Neraugoties uz iedzīvotāju iebildumiem, 1965. gadā tās tika nojauktas.”

1988.gada “Padomju karogs” cita starpā raksta: “Tepat Dzirnavu kalns, kur kādreiz bijušas vējdzirnavas, kalns, no kura paveras jauks skats. Tagad pašā kalna galā bedre un sarūsējis dzelzs statīvs. It kā ūdenstorni gribēts celt. Skaisto priežu audzi arī piedraņķējam ar saviem atkritumiem.

Adrese: Valdemārpils, Dzirnavkalns