01.11.19

Vecsaules luterāņu baznīca

                                                            (Fotografēts 2016.gadā)
                                                          (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)  
                                               (Apbedījumi pie baznīcas 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                

                                                    (Baznīca 1937.gadā ar atjaunoto torni)


Baznīca celta 1833.-1837.gadā ampīra stilā pēc arhitekta F.Šulca projekta (pirms tam tur bijusi koka baznīca). Vecsaules baznīcas liktenis bijis traģisks. 1.pasaules kara laikā dievnamu uzspridzināja. 1926.gadā atjaunotajā baznīcā tika uzstādīta arī altārglezna, kuras autors ir Jēkabs Bīne (glezna apskatāma Rundāles pils muzejā). Pēc 2.pasaules kara baznīca draudzei tika atsavināta un vietējais kolhozs tur ierīkoja dzirnavas. Pēc ilgas cīņas draudze savu dievnamu atguvusi. Šajā laikā iekštelpas ieguvušas baznīcu izskatu – iekārtots altāris, baznīcas ēkas 160.gadadienā uzdāvināta jauna altārglezna "Kristus un grēcinieki".

Baznīcas dārzā atdusas Vecsaules ārsts K. Bīnemans, pagasta vecākais Lielturks, draudzes priekšnieks J. Spangers, mācītājs Lucavs un viņa bērni, pēdējā barona dēls Brinkens un daudzi citi ievērojami vecsaulieši. Arī filozofa Kanta jaunākais brālis Johans Kants Vecsaules baznīcā kalpoja no 1781. gada līdz miršanai 1800.gadā un ir apglabāts pie baznīcas.

1969.gadā par te redzēto raksta novadpētnieks Žanis Skudra: “Vecsaules baznīcā tagad stāvot kolhoza graudi, bet tornī esot ierīkotas dzirnavas (maļot ar elektrību). Jā, kad te biju 1963. g., baznīca vēl bija kārtībā, bet tagad tur maļ, ka put. Pie baznīcas bijis visai pazīstama muižnieka kaps, no kura nocelta un aizvesta masīva marmora plate. Tad atbraukuši no Rīgas studenti ražas novākšanas talkā un nozaguši Bīnes gleznoto altārgleznu. Beidzot viņi gleznu tomēr atdevuši, bet kur tā tagad, nezinu.”

1937.gada “Bauskas vēstis” raksta: “Klusie vecsaulieši tikpat lielā klusībā bija veikuši darbus, savā pagastā, par kuriem pagājušo svētdien runāja viss Baukas novads un arī kaimiņi aiz novada robežām. Kara laikā izpostīto baznīcu gan saveda lietošanas kārtībā, bet tai trūka īsta saimnieka rokas, kas to droši vadītu pretī garīgai un materiālai labklājībai.
Tāds saimnieks un gans draudzei radās 1932. gadā, kad par mācītāju draudzē ieveda Haroldu Ulmani, kas īsā laikā ieguva visu simpātijas un enerģiski stājās pie darba. No tā brīža pagājuši tikai 5 gadi un šinī laikā draudze piedzīvojusi strauju uzplaukumu — uzstādīja baznīcā jaunas ērģeles, pārveidoja altāri un visbeidzot augstu pāri baznīcai pacēlās jaunais tornis, bet dievnamā piestiprināja marmora plāksni ar draudzes dēlu vārdiem, kas krituši par tēvzemes brīvību. Lieli nopelni šiem darbiem piekrīt arī pašai draudzei ar tās priekšnieku Rūdolfu Spiru priekšgalā un arī pārējai pagasta sabiedrībai, kas ar devīgu roku ziedojuši savai garīgai mātei — baznīcai.
Visam padarītam, darba kroni pagājušo svētdien uzlika dižās svinības, kad baznīcai svinēja 100 gadu jubileju, reizē iesvētot jauncelto torni un piemiņas plāksni. Vecsauliešus viņu baznīcas svētkos bija atcerējušies ne vien kaimiņi no tuvākām lauku draudzēm, bet arī tālāki viesi un arī apriņķa pilsētas Bauskas, valsts un sabiedriski darbinieki, kas jo kuplā skaitā bija sekojuši sirsnīgam aicinājumam un ieradušies.
Svinību viesi svētku gājienā devās no mācīiāja mājas uz baznīcu, kur tos sagaidīja korāļa skaņas no jaunā baznīcas torņa. Sirmais dievnams bija lūdzēju pārpilns, kad uz altāra nostājās Vecsaules draudzes gans H.Ulmanis.
Jubilejas svētku runu, torņa un piemiņas plāksnes iesvēti izpildīja prāvests J. Reinhards. Mūsu lielais Zemgales dziesminieks V. Plūdons no altāra telpas nolasīja baznīcai jubilejā veltītu dzejoli. Svētku dievkalpojumā piedalījās Vecsaules koris K. Hammera vadībā un Sesavas draudzes koris Jurceva kundzes vadībā. Mūsu armiju svētkos pārstāvēja auto-tanku pulka plkv. Grosbards, bet baznīcas virsvaldi tās loceklis A. Briedis. Pēc dievkalpojuma mājīgā mācītāja māja viesus aicināja kopējās pusdienās."


Adrese: Bauskas novads, Vecsaules pagasts (koordinātes -
56.416848, 24.323640 )