31.10.19

Rubenes baznīca un mācītājmuiža (Papendorf-Pastorat)
                                           (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Spītējot kariem un grūtiem laikiem, piedzīvojot pārbūves un izmaiņas, Rubenes baznīca ir
saglabājusies cauri gadsimtiem, pirmsākumus attiecinot uz 14. gs. sākumu vai pat 13. gs., kad Livonijas hronikas autors Heinrihs (Indriķis) 1208. gadā šeit dibināja vienu no senākajām kristīgajām draudzēm Latvijā. Tieši te savulaik katoļu priesteris Indriķis sarakstīja Indriķa Livonijas hroniku. 18.gadsimtā baznīcā par mācītāju kalpojis Kristaps Harders, kurš ir bijis arī grāmatnieks. Viņš Rubenes drukātavā vai driķētavā, kā to toreiz sauca, nodrukājis pirmo pavārgrāmatu latviešu valodā, kā arī vēl daudzas citas tieši latviešiem domātas grāmatas. Viņš bija pret Latviju un latviešiem viens no vistolerantākajiem mācītājiem, kurš arī ļoti labi mācēja latviešu valodu. Tiek uzskatīts, ka viņa latviešu valodas profesionālās zināšanas ir pārspējušas Stendera zināšanas. Viņš ir arī Vidzemes kalendāra izveidotājs.
Baznīcas fasādē virs ieejas saglabājies Rubenes muižas kādreizējā īpašnieka Cimermaņa dzimtas ģerbonis.
2000.gadā, mainot baznīcas altārdaļas grīdu, tika atrastas senaizmirstas kapenes. Visticamāk, ka tās ir senās vācbaltiešu Patkulu dzimtas kapenes. Dzimtai piederēja vairākas apkārtnē esošas muižas. Uz kapeņu sienas apmetuma saglabājušies trīs teksta fragmenti vācu valodā no Ījaba grāmatas un Jāņa evaņģēlija.
Cits liktenis bija lemts Rubenes mācītājmuižai līdzās baznīcai. Vienīgās ēkas, kas vēl liecina par seno mācītājmuižu, ir pāris muižai piederīgas 19. gs. celtas saimnieciskās celtnes un neliels, taču ļoti izteiksmīgs koka kalpotāju namiņš. Pēc arhitekta G. Jansona vērtējuma, tas ir vērtīgs lauku koka celtniecības paraugs, kas, iespējams, celts 19. gs. 30. gados, kad tika veikta pēdējā nozīmīgākā Rubenes baznīcas pārbūve. Diemžēl 2010. gadā šī celtne ir kritiskā stāvoklī – pamesta, piegružota, ar bojātu jumta segumu un trupes skartām nesošajām konstrukcijām. 

Adrese:  Kocēnu novads, Rubene, mācītājmuiža Pilskalnu ielā; banzīca Valmieras ielā