08.11.19

Slokas kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi Slokas luterāņu kapsētā

                                                                    (Foto no agrāko laiku preses)

                                          (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Slokas luterāņu kapsētā Varoņu ielā apglabāti ap 150 latviešu strēlnieku, kas krituši Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās (1915—1919), tur uzstādīts arhitekta Eižena Laubes projektēts piemineklis (1922).

“Slokas apkārtnē kritušo un Slokas kapos guldināto latviešu strēlnieku ir 150. Daļa kareivju guldīti luterāņu, bet daļa pareizticīgo kapos. Viņu kapu kopiņas tikai tagad uzkopa Sieviešu palīdzības korpusa Slokas nodaļa. Pie kopšanas ļoti dzīvi piedalījušies arī vietējie iedzīvotāji. Kapi uzkopti patiesi glīti un dara godu kopējiem. Svētdien bija šo kapu iesvētīšana, piedaloties vietējām pašvaldības un sabiedriskām organizācijām.  Kā viesi no Rīgas piedalījās SPK centrālvaldes priekšniece Sūnas kundze un valdes locekle Vācieša kundze. Kā šejienes kauju dalībnieki un strēlnieku pulku vadoņi bija ieradušies pulkveži Kalniņš un Francis. Svinības sākās no rīta Slokas baznīcā un turpinājās kapos. Svētku dievkalpojumu noturēja Slokas mācītājs V.Rozenieks. Svinības kuplināja 5.Cēsu pulka kareivju orķestris kapelmeistera Helmaņa vadībā un vietējais baznīcas koris Erdmaņa vadībā.” (Latvis, 19.091922)

Adrese: Jūrmala, Sloka, Varoņu iela