07.11.19

Bukaišu biedrību nams

                                                    (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)
                                                   (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)


Baltijas vēstnesis 1901.gada 24.augustā raksta: “1901.gada 12. augustā Bukaišu biedrība iesvētīja savu biedrību namu, kas mums dod ne vien labu liecību par Bukaišu biedrību jauko saticību, bet arī ierāda, kāda liela nozīme mūsu krāšanas un aizdošanas sabiedrībām pie vispārīgas dzīves attīstības. Bukaišu Krāšanas un aizdošanas kase dibināta 1876. gada 23.aprīlī un iesākusi rīkoties tikai ar 250 rubļu lielu noguldījumu summu. Tagad turpretim viņai ir kādi 800 beedri, 8000 rbļ. liels pamata kapitāls, 2500 rbļ. liels rezerves kapitāls un 10,500 rbļ.
liels darīšanu kapitāls. Viss kases sastāvs ir apmēram 200,000 rubļ. liels. Kases  priekšnieks ir Grundberga kungs, direktori Vīksniņa un Zakovica kungi un rakstvedis Dermaņa kungs.

Biedrīu nams ir celts caur Bukaišu Krāšanas un aizdošanas kases gādīu un tādā apmērā un tā ierīkots, ka viņā var apmesties prieks 20 gadiem dibināta “Bukaišu Labdarības biedrība” un nesen dibinātā “Pārtikas biedrība”. Nams ir divstāvu ēka (16 asis gara un 8 asis plata) ar uzbūvi  virs otrā stāva un izmaksājis 16,000 rubļus. Otra stāvā ir ierīkota 54 pēdas gara un  48 pēdas plata zāle ar mazu, glītu skatuvi vienā galā un galeriju otrā stāva piebūvē.

Parādu ir nodomāts deldēt tāda vīzē (mans skaidrojums – "veidā") , ka krāšanas un aizdošanas kase tam nolūkam no savas peļņas ik gadus noskaita 500 rubļu, caur īrēm ieņemot 200 rbļ. utt.
Biedrību nama iesvētīšana, kā jau minēts, notika 12.augustā. Pie goda mielasta piedalījas apkārtējoa biedrību delegāti, apriņķa priekšnieks barons Grothuss, vietājais Mežmuižas mācītājs Zēzemanis un citi. Pie goda mielasta biedrības priekšniecība vispirms uzsauca augstas laimes apriņķa priekšniekam baronam Grothusam, uz ko pēdējais novēlēja biedrībai labas sekmes. Skolotājs Šillera kungs godam minēja prāvesta Zēzemaņa svētīgo darbību. Tad biedrībai savus sveicinājumus un laimes vēlējumus izteica: Vecauces sadraudzīgās biedrības vārdā Košes kungs, Jelgavas Lauksaimniecības un Kurzemes Biškopības biedrību vārdā Šēfera kungs un Džūkstes-Pienavas krājaizdevu kases vārdā Fuka kungs. Ar telegrammām un rakstiem apsveicināja Rīgas Latviešu biedrības vārda Fr.Grosvalds, Jelgavas Latviešu biedrības vārdā I.Bisenieks, “Baltijas vēstneša”, “Balss” un “Tēvijas” redakcijas.
Pēc goda mielasta sarīkotais teātris, kurā Rīgas aktiera K.Brīvnieka trupa uzveda jautrības lugu “Vienam jāprecas”, bija ļoti lielā mērā apmeklēts. Teātrim sekoja jautra balle.”


Ēkas arhiteks ir Kurzemes hercogistes arhitekts Ādolfs Vinbergs. Bukaišos skola pastāvējusi jau kopš 1855.gada, bet no 1953. gada līdz 2014.gadam tā darbojās Bukaišu biedrību namā. Vēlāk tā kļuva par Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību - Bukaišu skolu. 2017.gadā slēgta. Skolā mācījies lidotājs Herberts Cukurs, ķīmiķis A.Ieviņš.


Adrese: Tērvetes novads, Bukaišu pagasts, Bukaišu skola