08.11.19

Miezītes muiža (Rātsmuiža, Rātes muiža, Stadthof, Ratshof, Mehsit)
                                           (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                         (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

                                                                 (Miezītes muiža Jura Čuričeva gleznā) 

Kopš hercogistes laikiem pilsētas pašvaldība guva ienākumus no Miezītes muižas iznomāšanas, kuras teritorija bija 4632 pūrvietas ar 17 zemnieku mājām.  19.gadsimta sākumā tā iznomāta pulkvedim leitnantam Pfeiliceram. Muižas teritorijā atradās arī vasarnīcas, kuras tika iznomātas atpūtai  zaļumos. Te atradies ari Rētiņkrogs, gar kuru esošais ceļš bijis iecienīta jelgavnieku pastaigu vieta. Tagad pilnīgi tukša vieta, lai gan zem zemes esot muižas pagrabi saglabājušies. Blakus ir Miezītes jeb Rātsskolas ēka, kura tagad pamesta. Arī no muižas parka saglabājusies neliela daļa. Agrāk tas bijis lielāks, labi kopts un tajā notikuši koncerti un zaļumballes.

1975.gada “Darba uzvara” raksta: “Lai Jelgavas jaunajiem naturālistiem iemācītu mīlēt visu skaisto, jauno naturālistu stacijai mācību un ražošanas bāzes ierīkošanai tika nodota ēka Miezītes ceļā līdz ar atlikušo bijušās Miezītes muižas parku. Naturālistu stacija to paredzēja pārvērst par mācību un dendroloģisko parku. Rekonstrukcijas projektu izstrādājusi agronome I. Pfafrāte. Viņa paredzējusi jauno naturālistu mācību vajadzībām parkā izvietot 13 skuju koku, 27 lapu koku, 48 krūmu un 70 puķu sugas un šķirnes, reizē saglabājot gandrīz visus veselos simtgadīgos kokus. Līdz šim parkā neapzinīgi pilsoņi ar sulu tecināšanu pilnīgi «nomocījuši» vairākus bērzus. Viens no cītīgākajiem šinī «darbā» ir Kārlis Ķuzis no Miezītes ceļa 48. Apkārtējie iedzīvotāji parkam cauri dzen un gana tajā savas personīgās govis. Sevišķi liels «dabas mīļotājs» E. Vecums no Miezītes ceļa 17, kurš savus trīs liellopus gana, kur vien “acis rāda”. Tādēļ parks arī izskatās panīcis. Tagad uzsākti parka pārveidošanas darbi. Ziemas periodā izvākti nokaltušie un daļa mazvērtīgo koku un krūmu - baltalkšņi un kārkli. Uzstādīti 12 soli, pievesta kūdra un grants. Aizbērts nevajadzīgais grāvis. Palīdzību apsolījis mūsu šefs komunālo uzņēmumu un labierīcību kombināts, ierīkojot plākšņu laukumus un celiņus, pievedot melnzemi un granti. Meža un dārzu dienas nav vairs aiz kalniem. Parka pārveidošanas darbā piedalīsies skolu un citi pilsētas komjaunieši. Darbs turpināsies arī vasaras periodā, kad strādās mācību un ražošanas prakses dalībnieki.”
 

Adrese:  Jelgava, Miezītes ceļš 33