08.11.19

Volguntes muiža (Valgundes muiža, Wolgrund, Wolgund)

                                           (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                        (Internetā atrasti foto)

1919.gadā muižas apkārtnē notikušas kaujas pret bermontiešiem.

“Zemgales balss” 1937.gadā raksta par Jāņu svinēšanu: “Valgundē Jāņu sarīkojums. 16.Jelgavas aizsargu pulka Valgundes nodaļa rīko 24. jūnijā plkst. 16 Valgundes muižas parkā (pie tvaikonīšu piestātnes) Jāņu sarīkojumu ar dejām, rotaļām un uguņošanu. Spēlēs Ducēna orķestris.”
1937.gada presē parādās sekojoši raksti: “Valgundes pagasta padome nolēmusi bij. Valgundes muižas ēkā izbūvēt pagastnamu. Būves maksa aplēsta uz 22.000 ls. Nama būvi pabeigt nodomāts divos gados, vajadzīgos līdzekļus sagādājot budžeta kārtībā, šī gada budžetā būves vajadzībām uzņemti 17.000 ls. Būvprojektu izstrādājis arhit. Lagzdiņš.”
1938.gada jūlijā: “Komisija nav piekritusi Valgundes pag. pagastnama izbūves projekta izgatavošanai pēc iesniegtās skices, jo nav ievēroti norādījumi pagastnama telpu iekārtošanā.” Tajā pat laikā citā laikrakstā sekojošs teksts: “Sestdien Jelgavas apriņķa vecākais J. Piekuss inspicēja Valgundes pagasta pašvaldībā. Pašvaldības ēkas atrodas diezgan sliktā stāvoklī un neatliekami prasa lielākus remonta un pārbūves darbus. Steidzami jādomā arī par jauna pagasta nama celšanu. Vecais nams ir nolietots un neatbilst savām vajadzībām. Lai savestu kārtībā visas pašvaldības ēkas, nepieciešami prāvāki līdzkeļi. Pagasta pašvaldībai patreiz nekādu uzkrātu līdzekļu šīm vajadzībām nav. Ar labu gribu tos būs iespējams savākt.”
Šajos pašos gados bijusi runa arī par skolas celtniecību Valgundē. Viens variants esot bijis, ka to cels muižas parkā, cits – ka jākooperējas ar Ozolnieku pagastu un skolu jācēļ kopīgiem spēkiem kara nopostītās Hercoga skolas vietā. Beigu beigās skola nemaz netika uzcelta.
Adrese:  Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde