30.10.19

Vecmelderu ūdensdzirnavas Aknīstē

                                                              (Foto no interneta)

                                                                             (1971.gada foto)                    

1972.gadā dzirnavas apmeklējis novadpētnieks Žanis Skudra un par tām raksta: “Aknīstē aizeju uz Vecmelderu dzirnavām, kam vēl vecais, lielais ūdens rats. Dzirnavās dzīvo agrākā īpašnieka meita, jau paveca sieviete. Gultā guļ viņas 90-gadīgā slimā māte. Viņas tēvs dzirnavas rentējis jau no muižnieku laikiem. 1940. g. viņi dzirnavas izpirkuši. Viņi esot cēlušies no Lietuvas. Lielais dzirnavu rats jau trīs gadus kā nedarbojoties. Kolhozs gan solījies ratu salabot, bet tagad, kad kolhozu pārņēmis sovhozs, nevarot zināt, kā būšot. Cilvēki te esot atriebīgi, piemēram, dīķī zvejot esot aizliegts, bet kāds ielicis tīklu un izvilcis 90 līdakas. Ziņot par to nevarot, jo tad viņš atriebšoties. Dzirnavu ezerā ūdens esot ļoti auksts, jo nākot no avotiem. Te dzīvojot tikai sevišķa līdaku suga — ledenes. Citu zivju mazuļi tik aukstā ūdenī neattīstoties. Viņas tēvs tās te ieaudzējis. Dīķi saucot par Inišķa ezeru pēc vecā muižkunga, kas arī cēlis šīs sudmalas 1700. gadā. Kad saimniece iet uz avotu pēc ūdens, es eju līdzi. Avots ir tik spēcīgs, ka spainis uz reizes pilns. Te esot vēl citi avoti, bet tie esot mazāki. Kad atbrauc melderis un rīkojas uz malšanu, varu apskatīt lielo ratu, kas dzirnavu iekšpusē. Ūdens no ezera caur reni ejot uz ratu. Kad ezera līmenis esot līdz renes augšai, tad dzirnavas ejot pilnā gaitā.
Ezers koku apņemts, un tam skaisti, avotaini krasti. Ārpusē pie dzirnavu sienas guļ dzirnakmens, kas esot bez krama, kalts pilnīgi no laukakmens. Tā caurmērs 116 cm. Upīte, kas tek no dzirnavām, esot izbagarēta. Arī te gaidot meliorāciju nākam virsū. Tad pazudīs visi šie avoti ar visu dīķi un ledenēm, es nodomāju.”
1985.gadā izdotajā grāmatā "Latvijas dzirnavas" autors raksta: "Aknīstes apgabals līdz Latvijas patstāvības laikam skaitījās Lietuvas pusē, un par to maz senāku ziņu. Vecmelderu dzirnavas Aknīstes pag. (Ilūkstes apr.) Kalnaģeidānos 1938. g. piederējušas Ignatam Nenišķim, kas miris īsi pirms Otrā pasaules kara. Dzirnavās tagad vēl dzīvojošā Nenišķa 90 g. vecā sieva (kuras tēvs jau nomājis dzirnavas no muižas) zinājusi stāstīt, ka dzirnavas cēlis muižnieks Inišķis ap 1700. gadu. Ūdens no ezera pa tekni ticis novadīts pret lielu ūdensratu dzirnavu iekšpusē. Dzirnavas lieto arī tagad, bet maļ ar elektromotoru, jo ūdensrats ir sabojāts. 1971. g. dzirnavu fotogrāfija rāda lielu, plēstu laukakmeņu mūra ēku pie dzirnavu ezera (ēkas aizmugurē) ar atjaunotu divslīpju, jumstiņiem segtu jumtu. Ēkas kreisajā pusē atrodas dzīvojamais gals, labajā pusē - dzirnavas. Virs ēkas vidus ieejas durvīm jumta stāvā izbūvēta izvirzīta koka piebūve maisu uzvilkšanai bēniņos.”
Lai gan mans princips ir likt informāciju tikai par vietām, kur pati esmu bijusi, tomēr taisīšu šoreiz izņēmumu. Izlasīju internetā, ka uz šo vietu aizbraukt var tikai tad, ja nav žēl saskrāpēt mašīnu. Man ir žēl saskrāpēt. Bet informācija man ir, tāpēc padalos ar to arī ar jums. Fotogrāfiju aizņēmos no geocaching.com lapas, bet nezinu, kurā gadā tā fotografēta.

Adrese: Aknīstes novads, Aknīste